תודה

הפעילות המבורכת של בית חב"ד ממומנת מאנשים טובים
ע"י התרומה שלך ראש העין מקבלת יותר 

תודה

הפעילות המבורכת של בית חב"ד ממומנת מאנשים טובים
ע"י התרומה שלך ראש העין מקבלת יותר 

תרומה לבית חב"ד

תרומה למשפחות נזקקות

עזרה למשפחות נתמכות בראש העין 

הקדשת יום לעילוי נשמה

קחו יום אחד בשנה והקדשו ליקירכם

הקדשת שיעור תורה

שיעור תורה שכולו לשמכם 

אמץ יולדת

שפרה ופועה גמ"ח ליולדת 

תרומה לבית הכנסת

תשלום נדרים ותרומה לבית כנסת חב"ד 

אמירת קדיש במשך שנה

תרומה עבור עילוי נשמה 

פדיון כפרות

תרומה עבור פדיון כפרות 

מחצית השקל\מתנות לאביונים

תרומה עבור מצוות פורים 

קמחא דפסחא

תרומה עבור הוצאות חג הפסח לנזקקים

תרומה למשפחות

עזרה למשפחות נתמכות בראש העין 

יום לעילוי נשמה

קחו יום אחד בשנה והקדשו ליקירכם

הקדשת שיעור תורה

שיעור תורה שכולו לשמכם 

אמץ יולדת

שפרה ופועה גמ"ח ליולדת 

תרומה לבית הכנסת

תשלום נדרים ותרומה לבית כנסת חב"ד 

אמירת קדיש במשך שנה

תרומה עבור עילוי נשמה 

פדיון כפרות

תרומה עבור פדיון כפרות 

מצוות פורים 

מחצית השקל\מתנות לאביונים

קמחא דפסחא

תרומה עבור הוצאות חג הפסח לנזקקים

תרומה חודשית

סכום קבוע בהוראת קבע חודשית