שיעורי תורה בבית חב"ד ראש העין

מזה אלפי שנים התלכדו אבותינו סביב ספרי הקודש ולמדו מהם בעיון . לימוד זה הקנה להם הרבה יותר מחכמה לימוד זה קנה את החברות ביניהם, הסב להם עונג גדול ,הרגשת שלמות וכן העניק להם שלום בנפשם .

היות שהתורה היא חכמתו ורצונו של הבורא כפי שמסביר הזוהר הקדוש לכן לימוד ועיון בתורה מעלה את תודעתו של האדם ויחד עמה הרי הוא מרקיע שחקים . בתורה ישנם רבדים רבים , בכללות ישנם ארבע רבדים בתורה הרמוזים במילה פרד"ס פשט רמז דרש וסוד . כל אחד מהרבדים הללו חושף צד רוחני אחר בחיינו . הראשון הפשט מדבר על הסיפורים כפי שהם. לפני שנכנסים לדרשות ולסודות  אומרים חז"ל לנו  אין פשט יוצא מידי פשוטו .

הרמז והדרש אלו החלקים הבאים לדרוש ולהוסיף נופח ועומק לסיפורים ולהלכות אשר ניתנו בסיני כל אותם רמזים חבואים בתוך חכמת התורה . חלקי התורה הללו נמצאים במדרשי חז"ל בגמרא ובמפרשי המקרא והתלמוד.

אחרון והכי מרתק הרי הוא רובד הסוד, הנשמה של התורה שזכה דורנו לקבל את האוצרות הגדולים ביותר בזכות הדפוס וגילוי ספר הזוהר ועוד ספרי קבלה היום ישנה עשירות גדולה בכל מה שקשור לרובד הסוד מה עוד שלפני 250 שנה התגלתה תורת החסידות אשר הביאה את כל הסודות העמוקים ביותר במילים פשוטות ומובנות לכל אחד.

בית חב"ד מזמין אתכם להכנס לפרדס התורה באמצעות השיעורים המתקיימים בכל יום בבית מדרשנו.